Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

reylin
Reposted fromFlau Flau viamyslodsiewnia myslodsiewnia
reylin
6950 0220 500
Reposted fromPoranny Poranny viaitemize itemize
reylin
8404 ccd2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaitemize itemize
reylin
marzę by się zgubić, ale tylko po to by zostać odnalezioną
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
reylin
Reposted fromtishka tishka viaitemize itemize
reylin
4737 742c 500
Reposted fromhagis hagis viaitemize itemize

February 07 2018

reylin
Reposted fromFlau Flau viamyslodsiewnia myslodsiewnia
reylin
6950 0220 500
Reposted fromPoranny Poranny viaitemize itemize

November 21 2017

reylin
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viainspirations inspirations
6722 4989 500

November 12 2017

4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

October 24 2017

reylin
Kto naprawdę jest twoim przyjacielem, możesz się przekonać dopiero wtedy, kiedy twoje życie legnie w gruzach.
— Sarah Lotz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitemize itemize
reylin
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted fromnonecares nonecares viaitemize itemize
3962 0f92
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianosmile nosmile
reylin
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianosmile nosmile
reylin
Reposted fromsilence89 silence89 vianosmile nosmile
reylin
A tak serio, to wcale się nie trzymam. Jak tak dalej pójdzie to odepchnę od siebie ludzi.
Reposted fromparampam parampam

August 25 2017

reylin

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viamyslodsiewnia myslodsiewnia
reylin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl