Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2015

1628 d496
1639 8e66
1647 dadd
1697 926e
1710 7ee6 500
1724 2008

June 18 2015

reylin
#508
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaitemize itemize

June 15 2015

reylin
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaonlywithu onlywithu

May 27 2015

reylin
8902 4131 500
zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viasomersby somersby
reylin
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viasomersby somersby
reylin
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viasomersby somersby
reylin
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
6170 3cc9 500
reylin
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaenide enide
reylin
Mam słabość do pociągów. Stukanie kół brzmi jak bicie serca. Jak muzyka. Kiedy jadę pociągiem i patrzę przez okno, wszystko wydaje mi sie piękne. 
— Beata Pawlikowska
Reposted fromfelicka felicka viapraesens praesens
reylin
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viastrangeworld strangeworld

May 26 2015

reylin
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaitemize itemize
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl