Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

reylin

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viamyslodsiewnia myslodsiewnia
reylin

June 30 2017

reylin
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaitemize itemize
reylin
...chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— Eps.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

May 28 2017

reylin
8655 ae55
Reposted fromiamstrong iamstrong
reylin
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaitemize itemize
6383 02b7
Reposted fromnameherhope nameherhope viaitemize itemize

December 22 2015

1394 2824

teenageers:

peaceful

1407 03a5
1444 8513 500
1478 bfa0

December 21 2015

1492 8516

December 18 2015

1509 4ea7

December 17 2015

1519 359d
1544 6d07
Reposted bySylvkaniedoskonaloscorelhwhiskywithsprite
1559 ec6e 500

teenageers:

the beauty in everything around us

December 11 2015

1569 adde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl