Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

reylin
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaitemize itemize
reylin
0348 ae26
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaitemize itemize
reylin
To nie jest tak, że nie chcę walczyć. Nie znaczy to też, że się poddałam. Nigdy nie miałam zamiaru kogoś zmuszać do siebie. Zawsze pragnęłam szczęścia drugiej osoby mimo, że nie kończyło się przez to dla mnie szczęśliwie
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

May 08 2018

reylin
Każda z nas chce dojść do tego momentu swojego życia, gdzie stanie się tą jedyną i ostatnią do usranej śmieci.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
reylin
reylin
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyslodsiewnia myslodsiewnia
reylin
Nie mogę od Ciebie oczekiwać niczego, ale wciąż oczekuję Ciebie
— I guess I won’t stop loving you after all this time
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viahyphaeoflove hyphaeoflove

April 11 2018

reylin
Zasypiam mając Cię w myślach, budzę się z nadzieją że pierwszym widokiem rano będziesz w końcu Ty
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
reylin
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
5744 95eb 500

alecsgrg:

Path to tranquility | ( by Juuso Hämäläinen )
1614 68a5 500
Reposted fromwestwood westwood viaSylvka Sylvka

March 25 2018

reylin
Zasypiam mając Cię w myślach, budzę się z nadzieją że pierwszym widokiem rano będziesz w końcu Ty
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
reylin
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viahyphaeoflove hyphaeoflove

February 21 2018

reylin
a teraz ? teraz siedzę i zastanawiam się , czy można jeszcze bardziej spierdolić sobie życie...
— Loca
reylin
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaSylvka Sylvka
reylin
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viaSylvka Sylvka
reylin
1228 d1db
Reposted fromursa-major ursa-major viadarshan darshan
reylin
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadarshan darshan
reylin
Kiedy jest się długo pozbawionym radości, już się przestaje jej spodziewać i pragnąć, a kiedy niespodziewanie zastuka do naszych drzwi, otwieramy je ze strachem, czy nie jest zamaskowanym cierpieniem.
— Carmen Sylva.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
reylin
Reposted fromFlau Flau viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl