Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

reylin
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viainspirations inspirations
6722 4989 500

November 12 2017

4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

October 24 2017

reylin
Kto naprawdę jest twoim przyjacielem, możesz się przekonać dopiero wtedy, kiedy twoje życie legnie w gruzach.
— Sarah Lotz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitemize itemize
reylin
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted fromnonecares nonecares viaitemize itemize
3962 0f92
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianosmile nosmile
reylin
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianosmile nosmile
reylin
Reposted fromsilence89 silence89 vianosmile nosmile
reylin
A tak serio, to wcale się nie trzymam. Jak tak dalej pójdzie to odepchnę od siebie ludzi.
Reposted fromparampam parampam

August 25 2017

reylin

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viamyslodsiewnia myslodsiewnia
reylin

June 30 2017

reylin
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaitemize itemize
reylin
...chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— Eps.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

May 28 2017

reylin
8655 ae55
Reposted fromiamstrong iamstrong
reylin
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaitemize itemize
6383 02b7
Reposted fromnameherhope nameherhope viaitemize itemize

December 22 2015

1394 2824

teenageers:

peaceful

1407 03a5
1444 8513 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl